Program płatnika aktualizacja (v 10.02.002)

Program płatnika aktualizacja

Program płatnika aktualizacja

Program Płatnik umożliwia płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
Program jest bezpłatny.

 

Główne funkcje programu Płatnik

 • autoaktualizacja
 • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego
 

Podstawa prawna funkcjonowania programu Płatnik

Program Płatnik spełnia wymogi ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2495).

 

Bezpieczeństwo

Program został zabezpieczony przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.

 

Wymagania dotyczące instalacji Program Płatnika 

Wymagania sprzętowe i oprogramowanie do wersji 10.02.002

 Konfiguracja zalecana
(zapewnia efektywną
pracę niezależnie od liczby dokumentów)
ProcesorPentium IV lub szybszy
System operacyjny
 
 • Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1 (lub wyższym),
 • Windows Server 2012 (32 i 64 bit),
 • Windows Server 2016 (64 bit),
 • Windows 7 z SP1 (32 i 64 bit),
 • Windows 8 (32 i 64 bit),
 • Windows 8.1,
 • Windows 10.
Pamięć RAM1 GB lub więcej
Przestrzeń na dysku1 – 2 GB
Karta graficznakarta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości 1024×768 i
wyświetlająca 16 milionów kolorów 
Drukarkaatramentowa lub laserowa drukująca z rozdzielczością
przynajmniej 300 dpi
Połączenie z internetemkarta sieciowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu
Przeglądarka internetowaInternet Explorer wersja min. 8.
Czytnik kart kryptograficznychwymagany
Oprogramowanie
 • pakiet WSE(3.) zapewniający implementację usług Web
  Services Enhancements
 • Komponenty dostępu do danych MDAC 2.71
 • Środowisko wytwórcze .NET Framework 4.0
 • Jeden z motorów baz danych:
 • MS Jet 4.0 z Service Pack 6 lub wyższym (motor bazy danych
  stosowany w MS Access),
 • SQL Server 7.0 z Service Pack 4 lub wyższym,
 • SQL Server 2000 z Service Pack 1 lub wyższym,
 • SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express,
 • SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 Express,
 • SQL Server 2012 lub SQL Server 2012 Express,
 • SQL Server 2014 lub SQL Server 2014 Express,
 • SQL Server 2016 lub SQL Server 2016 Express,
 • SQL Server 2017 lub SQL Server 2017 Express,
 • SQL Server 2019 lub SQL Server 2019 Express.

Dla wersji systemu operacyjnego nie wspieranych przez
producenta może wystąpić problem z działaniem programu
Płatnik.  

Wymagania systemowe programu dla komunikacji elektronicznej z ZUS

Komunikacja elektroniczna z ZUS wymaga jednego z niżej wymienionych systemów:

 • Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1,
 • Windows Server 2012 (32 i 64 bit),
 • Windows 7 z Service Pack 1,
 • Windows 8,
 • Windows 8.1,
 • Windows 10,

z zainstalowanym pakietem Web Services Enhancements (WSE) 3.0.

We wszystkich systemach na których będzie działała elektroniczna
komunikacja z ZUS, należy zainstalować najwyższą dostępną na stronie
producenta systemu operacyjnego wersję przeglądarki Internet Explorer.
Dla wersji systemu operacyjnego nie wspieranych przez producenta może
wystąpić problem z działaniem programu Płatnik.

UWAGA – Kwalifikowane Urzędy Certyfikacji oraz dostawcy
oprogramowania do obsługi kart definiują własne wymagania systemowe
dla oprogramowania obsługującego certyfikaty kwalifikowane, które mogą
powodować dalsze ograniczenia.

Instalacja oprogramowania

Pełna wersja instalatora programu Płatnik zawiera następujące składniki:

 • Pliki programu Płatnik,
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 w polskiej wersji językowej,
 • Przy wyborze rodzaju bazy danych MS Access instalowany jest aparat
  bazy danych Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 w polskiej wersji językowej,

Program instalacyjny programu Płatnik podejmuje próbę zainstalowania
wszystkich komponentów niezbędnych do poprawnej pracy programu.
Istnieją jednak konfiguracje, na których może to być niemożliwe.

W systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2 i wyższych przy
instalacji Płatnika wymagane są prawa administratora.

Jeżeli będzie jakiś problem, zawsze można zadzwonić do serwisu Itsoftcare i zapytać o pomoc.
Program płatnika aktualizacja (v 10.02.002)